וועדות בקהילה

ועדה : רווחה
מועד בחירה:15/07/2019
תוקף:15/07/2022
חברים:5
יו”רנעה מוסק
 עלמה אופק
 לאה גלבוע
 דני קדר
 חנה קרן
 אורית לוריא
ועדה : חינוך
מועד בחירה:29/06/2021
תוקף:29/06/2024
חברים:6
יו”רטוני עפרוני
 רונית דן
 לאה גלבוע
 שלי קדר
 יערה טמקין
 אוהד שביט
מוזמנת קבועהשירלי רופא
מוזמן קבועמאיר גוטרבוים
ועדה : תכנון
מועד בחירה:03/05/2018
תוקף:03/05/2021
חברים:6
יו”רניר דפנא
 תמי גרינברג
 רותם סולץ
 חררדו נפדנסקי
מוזמנת קבועהבתיה
מוזמן קבועמאיר גוטרבוים
מועד בחירה:12/11/2020
תוקף:12/11/2022
 מאיר פרטוש
 זוהר עפרוני
יו”ר נבחר ל-5 שנים
ועדה : קלפי
מועד בחירה:05/07/2020
תוקף:05/07/2023
חברים:8
יו”רבתיה טל
 עלמה אופק
 חיה צוקרמן
 רחל קינן
 שניר בראון
 קרין גודינגר
 יעל ניב
 אילנה גלבר

 

ועדה : ועדת קבלה
מועד בחירה:27/06/2021
תוקף:27/06/2024
חברים:5
 סנדרה נפדנסקי
 שלווה פוקס
נבחרה כיו”ר במרץ 2021לנה סיגל
 צביקה הרפז
  
 מיכל דפנא

 

ועדה : ביקורת
מועד בחירה:28/01/2019
תוקף:28/01/2023
חברים:4
יו”רמיכל כרמל
 מלכלה חורש
 גלית דקל
 אבי גל
ועדה : צוות איתור קהילה
מועד בחירה:22/08/2018
תוקף:22/08/2021
חברים:4
מרכז- מש”אעמליה פריד
נציג הנהלהנעה הרלינג
נציגי ציבוראלי סיגל
 מירב שחם
 רביב מור

 

ועדה : צמ”ד
מועד בחירה:28/01/2019
תוקף:24/02/2022
חברים:6
יו”רמעין נחום
 רועי דפנא
 מיכל אלמוג
הצטרפו ביולי 2020טוני עפרוני
הצטרפו ביולי 2020יאיר דגן
ועדה : פנסיה
מועד בחירה:25/02/2021
תוקף:25/02/2024
חברים:4
יו”ראבי גל
 יורם שחם
 אמיתי טל
 סנדי כהן בורנשטיין
ועדה : מש”א
מועד בחירה:25/02/2021
תוקף:25/02/2024
חברים:4
יו”רעמליה פריד
 סיגל לוי
 אלי סיגל
 לירון פרטוש
 קרין גודינגר
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן